Złącza obrotowe serii 2400 do urządzeń ciągłego odlewania stali

Urządzenie do ciągłego odlewania staliPowszechnie wiadomo, że złącza obrotowe wmontowane w urządzenia do ciągłego odlewania stali pracują w wyjątkowo trudnych warunkach: woda chłodząca przepływająca przez złącze jest bardzo złej jakości, przeważnie nie jest ona filtrowana i niesie ze sobą cząstki stałe, które działają ściernie na złącze obrotowe. Brud z otaczającego powietrza również osadza się na częściach instalacji i łatwo wchodzi w kontakt z częściami obrotowymi wewnątrz maszyny. Częściej powstają tu również naprężenia mechaniczne oddziałujące na wałki układu chłodzącego, którego elementy nie są dokładnie współosiowe.

Czynniki te ograniczają żywotność każdego złącza obrotowego, gdyż jest ono elementem zużywającym się.

Dbanie o warunki otoczenia zmniejsza koszty użytkowania do minimum. Oznacza to zapobieganie przestojom maszyn i utrzymywanie kosztów utrzymania na możliwie najniższym poziomie.

Jako liderzy na rynku złączy obrotowych, w DEUBLIN postrzegamy jako nasz obowiązek konsekwentne dążenie do maksymalizowania trwałości złączy obrotowych lub, jeśli naprawa lub wymiana złączy jest nieunikniona, utrzymanie związanych z tym kosztów na najniższym możliwym poziomie.

Urządzenie do ciągłego odlewania stali 2To dlatego powstały złącza serii 2400 o konstrukcji uproszczonej w stosunku do poprzedzającej ją serii, z wirnikiem wsuniętym do długiego łożyska ślizgowego, które służą do wbudowania w rolkę chłodzącą.

Uszczelnienie jest wykonane według sprawdzonej konstrukcji z odciążonym uszczelnieniem mechanicznym, składającym się z kombinacji pierścieni węglik krzemu/węglik krzemu. Konstrukcja złącza oraz kombinacja pierścieni uszczelnienia mechanicznego gwarantują stały moment tarcia i wysoką trwałość nawet przy niskiej jakości wody.

Innymi słowy, seria 2400 łączy w sobie najlepsze właściwości wcześniejszych serii 2000 oraz 4000.

Modułowa konstrukcja złączy nowej serii 2400 daje użytkownikowi możliwość korzystania z komponentów, które były już testowane 100 000 razy. Podczas montażu i przy doborze materiałów wyjątkowo duży nacisk położono na zmniejszenie możliwości osadzania się we wnętrzu złącza cząstek stałych występujących w wodzie, które to są przyczyną ścierania się i korozji złączy.

Złącza obrotowePonadto, wszystkie elementy zostały zaprojektowane z "określoną elastycznością", która równoważy zarówno drobne błędy osiowania jak i zużycie, bez wpływu na uszczelnienie.

Złącza te zostały wyposażone w nowe uszczelnienia, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń z otoczenia, a także ułatwiają przeprowadzenie regeneracji przez użytkownika. Regeneracja złączy może być przeprowadzona w kilka minut, nawet przez mniej doświadczoną kadrę!

Zachowano pełną kompatybilność obudów serii 2400 ze starą serią 2000, tak, aby przy konwersji użytkownik nie ponosił "kosztów wymiany".