Uszczelnienie

W pierwszych złączach obrotowych wykorzystywano „nie tłumione“ ciśnienie czynnika do utrzymania kontaktu uszczelnienia. Logika wskazuje, że im większe jest ciśnienie, tym mocniej uszczelnienia przylegają do siebie, czyli większe ciśnienie = szczelniejsze, lepsze uszczelnienie.
Dlatego też złącza te nazwano „złączami ciśnieniowymi“.

Jednakże im większe ciśnienie działa na obracające się powierzchnie uszczelniające, tym większe jest tarcie i moment obrotowy, a tym samym intensywniejsze zużycie. Z tego powodu trwałość tych złączy była niezadowalająca.

Firma DEUBLIN dostrzegła tą wadę i opracowała tzw. „uszczelnienie odciążone“ – stanowiące istotne udoskonalenie. W rozwiązaniu tym ciśnienie medium nie ma prawie wpływu na nacisk powierzchniowy pierścieni ślizgowych. Wynikiem tego jest swobodniejszy ruch obrotowy i większa trwałość uszczelnienia.
Dzięki odpowiedniemu zrównoważeniu sił otwierających i zamykających, środek smarujący zawsze znajduje się między powierzchniami uszczelniającymi, przez co tarcie jest minimalne, a to zapewnia maksymalną trwałość uszczelnienia.
W celu uzyskania efektu uszczelnienia w przypadku braku ciśnienia, docisk uszczelnienia pływającego jest zapewniany przez napiętą sprężynę.

 

Produkcja

Cały asortyment wyrobów firmy DEUBLIN jest produkowany od rysunku do wyrobu końcowego z zastosowaniem najnowocześniejszej techniki. Nowoczesne sterowane numerycznie centra obróbkowe przekształcają najwyższej jakości materiały w precyzyjne części złączy. Nowoczesna technika i najnowsze oprogramowanie przyczyniają się do ekonomicznej efektywności produkcji.
KAŻDE zmontowane złącze jest testowane na przecieki podczas końcowej kontroli jakości.

Najważniejszą częścią złącza obrotowego jest kombinacja uszczelniająca. Lica uszczelnień wykonane ze stali narzędziowej, grafitu węglowego, brązu, materiału ceramicznego, węglika wolframu lub węglika krzemu są precyzyjnie docierane do chropowatości powierzchni równej 0,025 RMT i płaskości kontrolowanej optycznie, nie większej niż 2 prążki światła. Aby zapewnić te parametry testy wykonywane są przy pomocy płytki szklanej w świetle monochromatycznym (patrz ilustracja).


prążki świetlne

Wszystkie złącza obrotowe DEUBLIN są fabrycznie nasmarowane i przetestowane i gotowe do instalacji. Złącza nie wyposażone w smarowniczki są nasmarowane na ich okres użytkowania i nie wymagają konserwacji. Złącza obrotowe wyposażone w smarowniczki mogą wymagać okresowego smarowania w celu uzupełnienia smaru. Nadmierne smarowanie może być równie szkodliwe dla złącza jak niedostateczne smarowanie, szczególnie w zastosowaniach wysokoobrotowych. Częstość smarowania i ilości użytego smaru są bardzo różne w zależności od wielkości złącza, temperatury roboczej, prędkości obrotowej, wilgotności, itd.
Do smarowania złączy obrotowych DEUBLIN należy używać smaru CHEVRON SRI GREASE NLGI 2. Należy używać tylko niskociśnieniowych urządzeń smarujących, aby nie dopuścić do uszkodzenia łożysk i uszczelek. Są to ogólne zalecenia, do których należy stosować się z rozsądkiem, kierując sie doświadczeniem. Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego dostawcy smarów.