Złącza obrotowe – MPSS:

Rozwiązanie stworzone do trudnych zadań przy małej prędkości obrotowej.

W wielu technologiach przemysłowych, różne media muszą być doprowadzone za pomocą przewodu do obrotowych elementów maszyn takich jak: cylindry, wałki oraz zespoły złączne, a następnie odprowadzane z powrotem.

Niezbyt wygórowane wartości prędkości obrotowej oraz prędkości liniowej nie uzasadniają zastosowania złączy z „odciążonym uszczelnieniem mechanicznym”, jednakże parametry te są zbyt wymagające dla pierścieni typu „o-ring” aby były one odpowiednim sposobem uszczelnienia.

Na skutek wysokiej temperatury i ciśnienia uszczelnienie takie szybko zostanie zniszczone i nastąpi wyciek.

Rozwiązaniem tego problemu są złącza obrotowe DEUBLIN typu Multi-Passage-Soft-Seal (MPSS).

Uszczelnienia elastomerowe zastosowane w złączach DEUBLIN są optymalnie zaprojektowane dla parametrów charakterystycznych dla danej aplikacji takich jak: prędkość obrotowa, moment obrotowy, ciśnienie oraz temperatura medium, rozmiar, a także inne czynniki wpływające na pracę złącza. W celu zapewnienia minimalnego zużycia i dużej trwałości z zasady stosowane są tam hartowane powierzchnie.

Złącza obrotowe z uszczelnieniem plastomerowymUszczelnienie plastomerowe – połączenie plastiku i elastomeru – zapewnia jeszcze większą odporność na działanie wysokiej temperatury i ciśnienia w porównaniu z konwencjonalnym elastomerem. Geometria elementów uszczelniających oraz obróbka współpracującej z uszczelnieniem powierzchni wirnika zostały dokładnie dobrane do rodzaju przepływającego medium, do prędkości obrotowej i ciśnień stosowanych w danej aplikacji.

Specjalny skład chemiczny zastosowanych uszczelnień oraz ich geometria powoduje, że złącza DEUBLIN cechuje maksymalna wydajność oraz trwałość, przy jednoczesnej redukcji tarcia i momentu obrotowego.

Typowe obszary zastosowań wielodrogowych złączy obrotowych

 • Przemysł hutniczy: obrotowe głowice kadzi odlewniczych w procesie ciągłego odlewania stali
 • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych: formowanie wtryskowe i urządzenia ze stołem obrotowym, produkcja opon i butelek
 • Obróbka skrawaniem:
  mocowanie obrabianych przedmiotów, centra obróbkowe wieloosiowe
 • Przemysł lotniczy oraz symulatory lotów
 • Dźwigi przemysłowe
 • Transport kolejowy
 • Usuwanie zgorzeliny
  I wiele innych…

DEUBLIN wykorzystuje informacje dostarczane przez operatorów maszyn i konstruktorów, aby tworzyć skuteczne rozwiązania dla modeli seryjnych, zmodyfikowanych modeli seryjnych lub produktów tworzonych indywidualnie na potrzeby konkretnych klientów. W rezultacie, ilość kanałów w złączach może dochodzić do 36, nawet w połączeniu z kanałem centralnym umożliwiającym podłączenie czujników sterujących i zasilania lub przekaźników typu slip ring.

Dzięki naszej pionierskiej technologii Twój sukces jest pewny.

Złóż zapytanie

Więcej informacji w katalogu.

Deublin Combo