Efektywne rozwiązania dla optymalizacji układów parowych oraz części suszących maszyn papierniczych.

Wraz ze wzrostem kosztów energii, producenci papieru skupiają się na maksymalizacji wydajności maszyn a szczególnie na zwiększeniu ich sprawności energetycznej. Biorąc pod uwagę, że w maszynie papierniczej sekcja susząca zużywa najwięcej energii pary – na ogół jest to 55% całkowitych kosztów energii – to zoptymalizowany układ parowo-kondensatowy zwiększa możliwości produkcyjne i sprawność maszyny, prowadząc do obniżenia kosztów suszenia i zwiększenia zysków.

Rozwiązania zmierzające do optymalizacji suszarni dotyczą układu parowego i technologii odprowadzania kondensatu - głowic parowych oraz stacjonarnych i obrotowych syfonów wraz z towarzyszącymi im elementami, aby przyczynić się do:

  • Obniżenia różnicy ciśnień i zmniejszenia lub eliminacji zapotrzebowania na wysokociśnieniową parę co gwałtownie skutkuje oszczędnością energii
  • Zmniejszenia ilości pary przedmuchowej i korozji urządzeń
  • Eliminowania zawadniania cylindrów suszących
  • Uwolnienia obsługi od zajmowania się problemami związanymi z układem parowym
  • Zmniejszania zapotrzebowania na przegrzaną parę poprzez poprawę sprawności układu i zapobieganie wypływom pary.
  • Podnoszenia całkowitej niezawodności układu oraz zmniejszenia wpływu zrywania się wstęgi papieru na jego działanie.
  • Podniesienia jakości produktu poprzez poprawę równomierności suszenia i redukcję przywierania wstęgi

Aby osiągnąć powyższe korzyści, DEUBLIN oferuje całą gamę głowic parowych oraz urządzeń syfonowych, by zapewnić współczesnym szybkobieżnym maszynom papierniczym maksymalne osiągi w zmiennych warunkach pracy.

Seria FSU Pręty turbulencyjne

Deublin Sight Glass (EN)