Produkty do przemysłu obrabiarkowego

 

Którą technologię uszczelnień DEUBLIN wybrać?

DEUBLIN oferuje uszczelnienia pięciu typów oparte na różnych technologiach, tak aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla każdego typu obróbki. Tylko DEUBLIN zapewnia projektantom centrów obróbczych taką elastyczność.

 

Uszczelnienie zamknięte

Uszczelnienie zamknięte:

Jak już wskazuje nazwa, uszczelnienie pozostaje zamknięte zarówno podczas przesyłania chłodziwa jak i podczas pracy bez chłodziwa. W złączach z uszczelnieniem zamkniętym występuje jedynie minimalny wyciek medium, zapewniający odpowiednie smarowanie powierzchni uszczelniających. W związku z tym zazwyczaj nie wymaga się tu stosowania przewodów drenażowych. W porównaniu do innych konstrukcji, złącza z uszczelnieniem zamkniętym są na ogół mniej wrażliwe na zabrudzenie przepływającego medium. Jednakże nie powinny one przez dłuższy czas pracować bez płynu chłodzącego.

 

Kontrolowany wyciek

Kontrolowany wyciek:

W przeciwieństwie do uszczelnień zamkniętych , w uszczelnieniach z kontrolowanym wyciekiem zawsze występuje szczelina między powierzchniami uszczelniającymi, nawet przy braku ciśnienia. Z tego powodu złącza z kontrolowanym wyciekiem doskonale nadają się do przesyłania sprężonego powietrza przy dużych prędkościach obrotowych. Zazwyczaj złącza z kontrolowanym wyciekiem nie nadają się do przesyłania płynu chłodzącego.

 

Pop-Off

Pop-Off™:

Ten typ uszczelnienia zamyka się jedynie w przypadku pracy pod ciśnieniem. Przy braku ciśnienia powierzchnie uszczelnienia odsuwają się od siebie na małą odległość. Zapobiega to tarciu i zużywaniu się uszczelnienia w czasie pracy bez chłodziwa, a zatem pozwala na nieograniczoną „pracę na sucho” nawet przy dużych prędkościach obrotowych. Wykorzystanie konstrukcji Pop-Off™ należy rozważyć przy obróbce naprzemiennie z chłodzeniem przez narzędzie oraz bez chłodzenia. Ponieważ powierzchnie uszczelnienia odsuwają się od siebie przy braku ciśnienia, to po zaniku ciśnienia chłodziwo zalegające w przewodzie zasilającym oraz we wrzecionie wycieka przez szczelinę powstałą pomiędzy powierzchniami uszczelnienia. Z tego powodu złącza Pop-Off™ wymagają przewodu wyciekowego skierowanego ku dołowi, którym to zalegające w układzie chłodziwo będzie mogło spłynąć do miski ściekowej. Należy również pamiętać, że złącza Pop-Off™ nie są przeznaczone do pracy ciągłej z suchym sprężonym powietrzem.

 

AutoSense

AutoSense™:

Najnowsza z serii innowacyjnych technologii DEUBLIN, która łączy najlepsze cechy konstrukcji Pop-Off™ oraz uszczelnień z kontrolowanym wyciekiem. Podobnie jak w konstrukcji Pop-Off™, uszczelnienia AutoSense™ zamykają się gdy podane zostanie chłodziwo pod ciśnieniem, a rozsuwają się przy braku ciśnienia, co umożliwia nieograniczoną pracę na sucho. Podobnie jak w seriach z kontrolowanym wyciekiem, w uszczelnieniach AutoSense™ przesyłanie sprężonego powietrza jest możliwe dzięki mikroskopijnej szczelinie pomiędzy powierzchniami uszczelniającymi. Złącza serii AutoSense™ wykrywają rodzaj przepływającego medium i automatycznie zmieniają tryb pracy uszczelnienia, dzięki czemu mogą być stosowane do chłodziwa, MQL oraz do suchego powietrza. Podobnie jak przy uszczelnieniach Pop-Off™, najczęściej wymagany jest tu przewód wyciekowy.

 

Wszystkie media

Wszystkie media:

Ta technologia daje projektantowi centrów obróbczych pełną kontrolę nad zamykaniem i otwieraniem się powierzchni uszczelniających. Dzięki możliwości kontrolowania ciśnienia, jakie jest podawane do poszczególnych otworów przyłączeniowych w złączu, projektant centrów obróbczych może sprawić, że uszczelnienie, w zależności od aktualnej potrzeby, otworzy się (np. aby przesłać suche sprężone powietrze) lub zostanie zamknięte (aby przesłać chłodziwo lub mgłę olejową). Zazwyczaj wymagany jest tu przewód wyciekowy.

 

W poniższej tabeli zestawiono możliwości wykorzystania poszczególnych technologii uszczelnienia z różnymi mediami.

Technologia uszczelnienia
Medium „Uszczelnienie zamknięte”
(seria 1105, 1101,
1108, 1116, 1117)
Pop-Off™
(seria 902, 1109, 1110, 1111, 1121, 1151)
„All-Medium“
(seria 1139)
AutoSense™
(seria 1114, 1124, 1154)
„Kontrolowany wyciek”
(seria 1115, 7000)
Bez ciśnienia Praca na sucho możliwa w zależności od modelu  Aby zapobiec pracy na sucho uszczelnienie otwiera się automatyczne  
Sprężone powietrze Nie zalecane przy obrotach Mikro-szczelina pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi aby zapobiec uszkodzeniom podczas pracy na sucho
MQL    
Chłodziwo - wodorozcieńczalne - Uszczelnienia zostają zamknięte  
Olej obróbkowy
- nieemulgujący -
  Nie zalecane