Dzięki opatentowanej technologii ochrony wrzeciona SpindleShield®, która łączy cechy złączy obrotowych Pop-Off® oraz AutoSense®, można uniknąć uszkodzeń wrzeciona oraz przestojów centrum obróbczego i jednocześnie zwiększyć produktywność. Jeśli wystąpi wyciek, który nie jest chwilowym wyciekiem procesowym, to system ostrzeże o tym operatora centrum obróbczego.
Technologia SpindleShield® może być zastosowana we wszystkich typach centrów obróbczych.

Technologia ochrony wrzeciona

Standardowe systemy monitorowania wycieków zazwyczaj sprawdzają obecność płynu w strefie przewodu wyciekowego. Aby system taki był skuteczny musi on być w stanie rozróżnić wyciek „rzeczywisty” od wycieku „funkcyjnego”. Dlatego należy zaprogramować wyświetlanie różnych komunikatów w zależności od tego czy zostało wykorzystane uszczelnienie otwarte, czy stale zamknięte. Ze względu na to, że powierzchnie uszczelniające zawsze wymagają małego wycieku do ich smarowania – co wydłuża czas użytkowania - koncepcja ta skutkuje niejednoznacznymi warunkami pracy.

Złącza obrotowe chroniące wrzeciono

Technologia SpindleShield®, sygnalizuje wystąpienie przecieku do łożysk złącza obrotowego, co oznacza, że ten przenoszący obciążenia element jest stale monitorowany.

SpindleShield® “wie”, że np. mniejsze lub większe wycieki występujące bezpośrednio na powierzchniach uszczelniających w złączach obrotowych typu Pop-Off® lub AutoSense® są czymś normalnym, a powtarzające się wycieki chłodziwa do przestrzeni łożysk mogą je zniszczyć i są zdecydowanie sygnałem ostrzegawczym. Jest to istotne, ponieważ przeciek chłodziwa do wrzeciona poprzez łożyska złącza obrotowego może spowodować znaczne uszkodzenia łożysk wrzeciona i silnika elektrycznego.

 

Sterowanie centrum obróbczym

Oprócz możliwości wysyłania komunikatu ostrzegawczego, SpindleShield® może komunikować się z układem sterowania centrum obróbczego poprzez gniazdo wejście/wyjście oraz może uruchamiać odpowiednie makra programu sterującego, takie jak doprowadzania chłodziwa, zatrzymanie wrzeciona lub przywołanie serwisanta.

Ponadto odpowiednia konfiguracja programu sterującego pozwala także na identyfikację uszkodzenia sygnalizowanego przez czujnik oraz na odpowiednie przetworzenie i przekazanie tej informacji.

Przestój maszyny czy uszkodzenie wrzeciona i wynikające z tego konsekwencje mogą bardzo szybko spowodować duże koszty. Inwestycja w SpindleShield® pozwoli zredukować te koszty do minimum!


SpindleShield Logo